Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DESPRE PROIECT

DETALII PROIECT

Societatea ZINNAS HOLTZ SRL este o întreprindere socială înființată în cadrul proiectului POCU „SuccES – Structuri de crestere a calitatii economiei sociale”, Axa 4.16, în cadrul căruia a primit o finanțare de 80.000 euro pentru dezvoltarea întreprinderii și dotarea acesteia la cele mai înalte standarde.

Această finanțare asigură atât cheltuielile firmei cu personalul pentru o perioadă de 16 luni, cât și baza materială necesară în cadrul atelierului de tapițerie.

În cadrul acestui atelier de tapițerie sunt angajate patru persoane, din care un manager, un tapițer și doi confecționeri. 

Printre echipamentele achiziționate prin proiect se numără:

  • mașini de cusut
  • mașini pneumatice de bătut capse
  • mașini de croit
  • compresor de aer

 

Pe lângă activitatea economică desășurată în cadrul acestui atelier, se află și partea socială, care va fi îndeplinită prin:

  • Alocarea a cel puțin 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare 
  • Redirectionarea unei cote din impozitul pe venit datorat bugetului de stat către o asociatie sau pentru dezvoltarea de proiecte sociale în care beneficiarii direcți vor fi persoane care aparțin unor grupuri vulnerabile /defavorizate.
  • Oferirea de produse de tapițerie gratuite către ONG-uri în care beneficiarii direcți vor fi persoane care aparțin unor grupuri vulnerabile /defavorizate.
  • Încheierea de parteneriate cu alte întreprinderi sociale în vederea colaborării pentru a oferi produse și servicii pentru persoane care aparțin unor grupuri vulnerabile /defavorizate.